2009, സെപ്റ്റംബർ 15, ചൊവ്വാഴ്ച

തേങ്ങയില്‍ കൂടോത്രം!!!

ഇതാ കിട്ടിപ്പോയ് എന്ന് മനപ്പായസം കുടിച്ച് തിരകളിലൊഴുകിവരുന്ന തേങ്ങയെക്കാത്ത് എന്റെയൊരു കൂട്ടുകാരന്‍ .........
അടുത്തുവന്നപ്പോള്‍ അവന്‍ അകന്നുമാറി, തേങ്ങയില്‍ കൂടോത്രം!, കണ്ടില്ലേ തറച്ചുവച്ച ഒന്‍പത് ആണികള്‍. ആരോ ആര്‍ക്കിട്ടോ പണിത ഒരു കൂടോത്രം.....!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: