2009, നവംബർ 4, ബുധനാഴ്‌ച

കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തില്‍പ്പോലും.......

പഴകിയ പാത്രത്തില്‍
ആരോ വിളമ്പിയ ഒരു
കുമ്പിള്‍ കഞ്ഞി
ആര്‍ത്തിപൂണ്ട്
ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍
ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂട്

പണ്ടേറ്റൊരു
നിശ്വാസത്തിന്റെ കൊടും ചൂട്
കറുപ്പു കറ വീണ പാത്രത്തില്‍
വറ്റുകള്‍
തീയിലെന്നപോലെ
തിളയ്ക്കുന്നു

വേനല്‍ പാത്രത്തിലേക്കിറങ്ങി
തിളയ്ക്കുന്നപോലെ!
കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ഗന്ധങ്ങള്‍
ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ !

വിശക്കുന്നു
പക്ഷേ കഴിയ്ക്കവയ്യ
കാറ്റില്‍ ചുഴിഞ്ഞെത്തുന്ന
മാങ്ങാച്ചുനയുടെ മണം
ഏതോ നിശ്വാസത്തിന്റെ ഈണം

വേദനയുടെ കയങ്ങളിലാണ്ടും
തളര്‍ച്ചയുടെ ചുരങ്ങള്‍ കയറിയും
കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തിനരികില്‍
പലവട്ടം ചെന്നിരുന്നു

തണുത്തു വെറുങ്ങലിച്ചിട്ടും
അതു തിളച്ചു പൊങ്ങുന്നു
പഴയ നിശ്വാസത്തിന്റെ ചൂട്
പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു

വിശപ്പ് കത്തുകയാണ്
വയറെരിഞ്ഞ് കത്തുന്നു
നെഞ്ച് ഉരുകുകയാണ്
നിശ്വാസത്തില്‍
ഉരുകിത്തിളയ്ക്കുന്നു

ഒരു കുമ്പിള്‍ കഞ്ഞി
അവിടെയും
തിളയ്ക്കുന്നില്ലേ?
തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച
പാത്രത്തിലിരുന്ന്
അതൊരു പഴയ കഥ പറയുന്നില്ലേ?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: